"VČASNÁ PREVENCE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - kde je její místo?" je název konference, kterou Fokus Praha v květnu pořádá v prostorách Starého purkrabství na Vyšehradě (V Pevnosti 161, Praha 2).

Konference je určena moderátorům, expertům programu, preventistům, pedagogům a všem, kteří mají zájem o duševní zdraví mladých lidí.

Konference se zaměřuje na systém primární prevence v našem školství ve spojitosti s prevencí rizika duševních onemocnění.

Zkušenosti s námi budou sdílet zahraniční účastníci a samotní tvůrci programu Blázníš? Noa! Pozvání přijali Dr. Manuela Richter-Werling a Norbert Goller z univerzity v Lipsku.

Proběhne prezentace výsledků celorepublikového komplexního sociologického výzkumu efektivity programu. Zazní osobní zkušenosti ze škol zapojených do realizace programu.

Po plenárních přednáškách budou probíhat paralelní workshopy.

Účast na konferenci je bezplatná díky podpoře z Evropské unie Operačního programu Zaměstnanost č. CZ.03.2.63/0.0/15_023/0001302

Přihlásit se můžete na www.fokus-vzdelavani.cz

Do programu Blázníš? No a! se zapojily nové regiony a proto je možné objednat a zažít Programový den v dalších místech ČR. Ke stávajícím týmům se nově přidávají týmy v Brně, Chomutově, Jeseníku, Liberci, Opavě a v Písku/ Sušici.

Ve všech nových regionech je tým, který prošel školením a začal navazovat kontakty v místě svého působení. Týmy jsou zapojeny do národní sítě programu a pracují pod supervizí.

Díky této vlně rozšíření programu se nám daří pokrýt velkou část území ČR a z toho máme velkou radost! Primárně preventivní program zaměřený na osvětu v oblasti duševního zdraví je tak možné zpřístupnit dalším studentům a učitelům a to je přesně to, co chceme.

Do programu Blázníš? No a! se zapojily nové regiony a proto je možné objednat a zažít Programový den v dalších místech ČR. Ke stávajícím týmům se nově přidávají týmy v Brně, Chomutově, Jeseníku, Liberci, Opavě a v Písku/ Sušici.

Ve všech nových regionech je tým, který prošel školením a začal navazovat kontakty v místě svého působení. Týmy jsou zapojeny do národní sítě programu a pracují pod supervizí.

Díky této vlně rozšíření programu se nám daří pokrýt velkou část území ČR a z toho máme velkou radost! Primárně preventivní program zaměřený na osvětu v oblasti duševního zdraví je tak možné zpřístupnit dalším studentům a učitelům a to je přesně to, co chceme.

Novým týmům děkujeme a přejeme úspěšný start a mnoho příjemných zážitků!

Heuréka!

Máme nový web (který je přirozeně mnohem hezčí, než ten starý)! Děkujeme všem, kteří na něm pracovali a pomohli mu obživnout.
Můžete zde najít, kde nás všude můžete najít.
Můžete zjistit, jak funguje program Blázníš? No a! ve škole.
Můžete hledat pomoc, když vám bude blbě.
Můžete trochu vypustit páru a uvolnit se ze stresu.
Můžete taky jenom listovat a brouzdat tokem informací.

Jste vítáni!
Děkujeme za přízeň!