Učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale taky je doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci.

Jak tedy poznám, že se se studentem něco děje?

 • Změny v chování:
 • Vyhýbá se kontaktu, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi
 • Apatie, málo energie nebo naopak nezvyklá aktivita, rychlé střídání činností, nevydrží v klidu
 • Zhoršuje se ve studijních výsledcích - problémy se soustředěním se, pamětí, logickým myšlením - bez zjevné příčiny
 • Ohrožuje se nebo si ubližuje - rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které směřuje dovnitř (sebepoškozování, extrémní asketizmus)
 • Emocionální změny:
 • Mění nálady - rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství
 • Prožívá nervozitu a úzkost víc jak obvykle, výrazný strach ze situací, podezíravost
 • Změny v myšlení:
 • Má nepochopitelné/nelogické myšlenky - nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti
 • Opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit
 • Změny v tělesných funkcích:
 • Mění se chuť do jídla
 • Velká únava, problémy se spánkem
 • Rychlé změny v tělesné hmotnosti

Učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale taky je doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci.

Jak tedy poznám, že se se studentem něco děje?

 • Změny v chování:
 • Vyhýbá se kontaktu, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi
 • Apatie, málo energie nebo naopak nezvyklá aktivita, rychlé střídání činností, nevydrží v klidu
 • Zhoršuje se ve studijních výsledcích - problémy se soustředěním se, pamětí, logickým myšlením - bez zjevné příčiny
 • Ohrožuje se nebo si ubližuje - rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které směřuje dovnitř (sebepoškozování, extrémní asketizmus)
 • Emocionální změny:
 • Mění nálady - rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství
 • Prožívá nervozitu a úzkost víc jak obvykle, výrazný strach ze situací, podezíravost
 • Změny v myšlení:
 • Má nepochopitelné/nelogické myšlenky - nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti
 • Opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit
 • Změny v tělesných funkcích:
 • Mění se chuť do jídla
 • Velká únava, problémy se spánkem
 • Rychlé změny v tělesné hmotnosti