banner1 banner2

Blzn? No a!

  • Je primárním preventivním programem pro školní t?ídy, áky a studenty ve v?ku 15 - 20 let.
  • V?nuje se duševnímu zdraví i nemoci.
  • V jeho pr?b?hu se následn? vyst?ídá vzd?lávací, interaktivní i záitková ?ást